Detta hjälper vi dig med - Läkarhuset Kronan
Detta hjälper vi dig med

Utöver läkarmottagning inom allmänmedicin finns här:

 • S jukvårdsrådgivning
 • Provtagningsverksamhet
 • Vaccinationer
 • Sköterskemottagning inom
 • Diabetes
 • Astma/KOL
 • Hypertoni
 • Tobaksterapeut
 • Friskvårdare    

Samt distriktssköterska som bl.a. ansvarar för:

 • Sårvård
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Demens mm.